Logo Bách hóa Thái Lan
  • 0 Giỏ hàng

Sản phẩm của thương hiệu Mistine

Ảnh nền
Sắp xếp Flash Sale

Danh sách sản phẩm

Hiển thị

Xà phòng hương nước hoa cho Nam Mistine Top Country Perfumed Soap

Nước hoa cho Nam Mistine Top Country Perfume Spray

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Mistine Ladycare

Sữa tắm ngựa Mistine Top Country

Tắm gội Mistine Kiddy

Bộ gội xả Mistine Modern

Công ty TNHH Betterway (Thái Lan), nhà phân phối mỹ phẩm để bán trực tiếp,Mistin, được thành lập vào ngày 18 tháng 4 năm 1988 bởi Raja của Thái Lan bán hàng trực tiếp, "Tiến sĩ Amornthep Derojanawong", cựu Chủ tịch Mục đích của cơ sở này là tạo ra một cuộc sống tốt hơn (như tên của Công ty Betway) cho người Thái trên toàn quốc thông qua hệ thống kinh doanh bán hàng trực tiếp của Thái Lan. 


Vào đầu Người Thái không biết nhiều về kinh doanh bán hàng trực tiếp. Văn phòng của Công ty TNHH Betterway (Thái Lan) thời kỳ đầu chỉ có 3 tòa nhà thương mại. Có 4 nhân viên, chưa đầy 100 sản phẩm. Năm sau, năm mà người Thái trên cả nước biết đến Misstin. Bằng cách áp dụng chiến lược quảng cáo. Đó là một cuộc cách mạng trong ngành bán hàng trực tiếp của thế giới Với khẩu hiệu bất tử của ông Amornthep, "Ning .. Ngong Missthin" là một khẩu hiệu đơn giản. Chúng tôi biết rõ về văn hóa Thái Lan và xây dựng sản phẩm để bán hàng trực tiếp.


Và vào tháng 11 năm 2017, logo và slogan của Mistine đã được thay đổi. Để điều chỉnh hình ảnh thương hiệu trở thành một sản phẩm cho thế hệ mới.


DÀNH RIÊNG CHO BẠN