Logo Bách hóa Thái Lan
  • 0 Giỏ hàng
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Vấn đề bảo mật thông tin được chúng tôi xây dựng bảo mật chặt chẽ, như một lời cam kết với mong muốn nâng cao chất lượng, dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin cho các cá nhân tổ chức khi tham gia, truy cập trên nền tảng ứng dụng Bách hóa Thái (BHT).


Chúng tôi hiểu bảo vệ và sử dụng hợp lí thông tin của bạn cũng chính là bảo vệ lòng tin và sự tin yêu của bạn dành cho chúng tôi.


a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.


1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

- Các thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật và không chia sẽ, không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.


Các thông tin cá nhân mà (BHT) có thể thu thập từ khách hàng bao gồm:

  • Họ và tên,
  • Giới tính,
  • Ngày sinh,
  • Email,
  • Điện thoại liên lạc
  • Địa chỉ, vị trí thiết bị
  • Thông tin thiết bị bao gồm trình duyệt, tên thiết bị, cấu hình để giúp cải thiện và tiến hành sửa lỗi ứng dụng, website.


Bạn có thể dụng tài khoản trên các nên tảng khác như google và facebook để đăng nhập ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin bao gồm Tên, email để làm thông tin tài khoản cho bạn.


Các thông tin trên sẽ được yêu cầu trong quá trình tạo đơn hàng.

Ứng dụng này sẽ yêu cầu thu thập thông tin âm thanh từ micro để chuyển nôi dung thoại thành tin nhắn (text) trong quá trình trao đổi, qua tin nhắn, hỗ trợ khách hàng thông qua ứng dụng chat.

* Các tông tin trên sẽ được khách hàng cung cấp, hoặc ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập.


2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

+ Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.

+ Gửi thông tin đến khách hàng. 

+ Nghiên cứu thị trường và phần tích kinh doanh

+ Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng


Nếu không có sự đồng ý của khách hàng BHT sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba, hay hiển thị trên giao diện ứng dụng hay website. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.


3. LƯU TRỮ THÔNG TIN BẢO MẬT

- Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin (đơn hàng, tài chính) của Khách hàng trên hệ thống server của BHT.

- Cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Mỹ phẩm hàng tiêu dùng Thái Lan

Địa chỉ: B180/1 KP3 Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0987.425.388

Website: bachhoathai.vn

Email: customer@bachhoathai.vn4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.


5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Những khách hàng mua, sử dụng sản phẩm do www.bachhoathai.vn cung cấp nếu có yêu cầu muốn chỉnh sửa, thay đổi, xóa bỏ thông tin và các yêu cầu khác, khách hàng có thể tự chỉnh sửa trong phần “Tài khoản của tôi”.


6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website www.bachhoathai.vn được bảo mật.

Thông tin cá nhân của thành viên trên www.bachhoathai.vn được www.bachhoathai.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.bachhoathai.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.


Ban quản lý www.bachhoathai.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký tài khoản /mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Website www.bachhoathai.vn cam kết sử dụng thông tin đúng với mục đích đã thông báo với khách hàng.


Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, www.bachhoathai.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Chat với chúng tôi